Informasjon til reisearrangører om varslet streik

Publisert:

Parat varslet nylig om at de planlegger å ta sine medlemmer ved en rekke flyplasser ut i én times aksjon tirsdag 9. desember i protest mot regjeringens forslag til nytt regelverk om midlertidige ansettelser.

​En slik aksjon hos en tredjepart som rammer flytrafikken vil normalt være å anse som en ekstraordinær omstendighet utenfor pakkereisearrangørenes kontroll. Situasjonen kan likevel utløse visse rettigheter for kunden og plikter for arrangøren.

Den mest aktuelle problemstillingen ved en slik tidsbegrenset driftsstans vil være kundenes rett til forpleining, herunder det å få mat og drikke som står i rimelig forhold til ventetiden der aksjonen fører til en lengre forsinkelse for den reisende.

Virke Reise Utland har i dag sendt informasjon til sine medlemmer om rettigheter og plikter i forbindelse med en slik situasjon.

Er du medlem, men ikke fått informasjon?
Ta kontakt med Virkes medlemsservice på og be om å få oppført din kontaktinformasjon på Virke Reise Utland sine kontaktlister.

Kontakt
Sverre McSeveny-Åril, Direktør Virke Reise Utland
Mob: +47 91 76 83 66