Ingen beslutning om poseavgift eller fond ennå

Publisert:

Virkes forslag om å etablere et miljøfond med øremerket posebetaling i stedet for statlig avgift gjelder hele handelen.

Handleposer

Den siste tiden har det vært en del medieoppslag om at det er dagligvarekjedene som ønsker å etablere dette miljøfondet. Virke ønsker derfor å påpeke at det gjelder hele handelen, ikke bare dagligvarehandelen.

Bakgrunnen for forslaget er at Miljødirektoratet tidligere i år har foreslått en plastposeavgift for å oppfylle EUs emballasjedirektiv, med krav om plastposereduksjon, avgift eller annen betaling for plastposer. Virke gikk sammen med bl.a Dagligvarehandelens miljøforum og Grønt Punkt Norge om å heller foreslå en løsning der hele handelen forplikter seg til å ta betalt for posene, mot at midler går til et fond øremerket miljøtiltak.

Virke har vært i dialog med Klima- og miljødepartementet, som enda ikke har tatt en beslutning om poseavgift eller fondsløsning. Vi har imidlertid, etter det siste møtet vi hadde med departementet om saken forrige uke, et godt håp om å få til en fondsløsning, og vil informere så snart vi vet mer. For å få gjennomslag for en fondsløsning og unngå en statlig avgift er det viktig å få frem at hele handelen står bak.