Ingen endring i forsinkelsesrenten per 1.juli 2018

I henhold til forskrift om renter ved forsinket betaling og kompensasjon for inndrivelseskostnader blir det ingen endring i forsinkelsesrenten per 1.juli 2018.

Les forskriftsvedtaket her.