Ingen valgfrihet med søndagsåpent

Publisert:

​Regjeringen varslet i dag et omfattende forslag for søndagsåpne butikker. Kun 12 helligdager er unntatt.

Ingvill Størksen, direktør for Virke dagligvare og Bror William Stende, direktør for mote og fritid,
​- Vi er svært skuffet over at regjeringen ikke tar inn over seg konsekvensene dette kan få for butikker som selger eksempelvis sko, klær og mat, sier Virke-direktørene Bror William Stende og Ingvill Størksen.

-Regjeringen har gjort et helt bevisst valg ved å ikke utrede hvilke konsekvenser søndagsåpent kan få, sier Størksen, direktør for Virke dagligvare. - Dette er å bevisst lukke øynene for at matvareprisene kan gå opp, og distriktsbutikker kan måtte stenge, som følge av lovendringen, fortsetter hun.

Direktør for mote og fritid, Bror William Stende, er også skuffet over signalene fra regjeringen. – Valgfriheten som regjeringen peker på, er ikke reell. Åpner èn butikk, må konkurrenten følge etter for å ikke tape markedsandeler. Ligger butikken i et kjøpesenter, kan senterledelsen kreve at butikken holdes åpen også om søndagen slår Stende fast.

Størksen legger vekt på at også Venstres forslag, der det vil være opp til kommunene å bestemme om butikkene skal få holde søndagsåpent, er illusorisk. – Dette har også næringsministeren sett. På dagens pressekonferanse var hun tydelig på at dominoeffekten også gjelder mellom kommuner. Åpner en kommune, må naboene følge etter for å unngå handelsflukt sier Størksen.

-Vi er overrasket over at regjeringen velger å fremme et så omfattende forslag, uten å ville se på konsekvensene det får.  Vi frykter for både distriktsbutikker, levende bysentra og familiedrevne småbutikker, sier Stende og Størksen.  Sammen med 10 andre organisasjoner har vi bedt kulturministeren om at konsekvensene av søndagsåpne butikker utredes skikkelig, før man lanserer et forslag. Dette har ministeren ikke gjort, avslutter de.