Inkassators undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse

Publisert:

Finanstilsynet kom i rundskriv 20/2016 med retningslinjer for inkassators undersøkelsesplikt ved utenrettslig inndrivelse.