Oppsummering og video fra inkasso fagdag 9. november

Publisert:

1.november 2018 ble høstens fagdag i Virke inkasso avholdt. Det ble et vellykket arrangement med rekordhøye 179 deltagere fra 55 ulike selskaper i tillegg til 12 utstillere!

Sentrale tema på fagdagen var kompetanseutvikling, utvikling i nordmenns gjeldssituasjon og diskusjoner knyttet til viktige spørsmål ved revidering av inkassoloven.

Justis- og beredskapsdepartementet oppnevnte høsten 2018 en arbeidsgruppe der Virke inkasso er representert ved Hanne Riksheim, leder av lovutvalget. De skal utrede og fremme forslag om nærmere angitte problemstillinger og foreslå endringer i andre bestemmelser dersom dette er nødvendig.

Bransjen var invitert til å diskutere ulike tema knyttet til dette på Fagdagen og komme med innspill til den interne arbeidsgruppen i lovutvalget som skal avgi sine vurderinger til styret i januar 2019.

Dagen ble avsluttet med en uformell buffetmiddag for alle deltakerne på fagdagen.