Innføring av krav om personallister i serveringsbransjen

Publisert:

​Fra 1. januar 2014 innføres det krav om føring av personallister i flere bransjer, blant annet serveringsbransjen. – Dette er et tiltak mot svart økonomi i bransjen.

Vi har i høringsrunder og overfor departementet tatt til orde for at et slikt krav ikke må være for byråkratisk og medføre merarbeid for bransjen. Her har vi heldigvis blitt hørt, sier bransjedirektør for Reise Norge, Hilde Charlotte Solheim.

Forslag om innføring av krav om personallister i serveringsbransjen har vært diskutert i to omganger, først i en offentlig utredning om skatteunndragelser, og senere i Bokføringsstandardstyrets tredje delrapport.

Fra 1. januar 2014 innføres det krav om personallister. - Selv om dette innebærer et nytt krav for bransjen, er det tatt inn unntaksbestemmelser som gjør byrden ved personallister mindre enn det som lå i det opprinnelige forslaget fra Bokføringsstandardstyret. De som etter arbeidsmiljøloven skal føre arbeidsplaner eller som uansett gjør dette, kan bruke dette som personallister så lenge arbeidsplanen følger kravene til innhold i personallister, sier Hilde Solheim. – Dette betyr at myndighetene har sett poenget i at de som har gode rutiner på plass kan dra veksler på dette. Det er likevel viktig å sette seg inn i om det er behov for noen justeringer i måten man fører arbeidsplaner på i henhold til det nye regelverket, sier Solheim.