Innhandling til påske

Publisert:

Detaljomsetningen utenom motorkjøretøyer og bensin økte med 10,2 prosent fra mars 2011 til mars i år viser SSBs detaljomsetningsindeks. Samlet sett for 1. kvartal viser indeksen en økning på 8,4 prosent.

- Nå har vi som ventet fått inn høye vekstrater i hele årets første kvartal. Det skyldes i første rekke kalenderen, men også lave strømregninger og mild vinter. Marstallene er preget av at påsken kom i starten av april. Vi kjøpte sko, klær, vin og brennevin og mat i mars foran påskeferien i april. Samtidig opprettholdt byggvarehandelen en meget sterk veksttakt for 3. måned på rad, sier Lars Haartveit, sjeføkonom i Virke.
I tillegg til byggevare viser SSB-tallene god vekst for skobutikkene og handel med blomster og planter som fra mars i fjor til mars i år øker med henholdsvis 30,9 prosent og 30,4 prosent. Dagligvarehandelen som står for den største omsetningen i detaljhandelen øker med 9,8 prosent i samme perioden.
- Samlet sett ligger tallene fortsatt greit i rute i forhold til Virkes anslag fra mars. Det er god grunn til å glede seg over en god start på året for mange butikker, men kalenderen sørger for at vi ikke vil se tilsvarende tall for april og mai, avslutter Haartveit.