Innspill til høring - Rapport Kunnskapssektoren sett utenfra

Publisert:

​ Kunnskapsdepartementet satte i april 2015 ned en gruppe for å vurdere utdannings- og forskningsadministrasjonen i departementet og underliggende organer. Rapporten fra utvalget er nå sendt på høring med frist 11. april for høringsuttalelser.

​Alle våre utdanningsinstitusjoner i høyere utdanning og fagskoleutdanning skal ha mottatt høringsbrevet direkte. Virke ønsker som en hovedorganisasjon å levere en høringsuttalelse på et overordnet politisk nivå, basert på våre institusjoners egne  uttalelser.

Den mest gjennomgripende anbefalingen i rapporten er uten tvil å etablere ett stort sentralt forvaltningsorgan for universitets- og høyskolesektoren. I tillegg har ekspertgruppen 19 andre anbefalinger som berører alle nivåer i utdanningssystemet og kompetansepolitikken. Virke vil gjerne ha en dialog i høringsprosessen med de medlemmene som blir berørt av disse forslagene. Send oss gjerne innspill og høringsutkast, eller ta kontakt for å drøfte innholdet i denne rapporten. Kontaktperson i Virke:

Høringen kan leses her >>