Innstramming for apotekene

Publisert:

​ I statsbudsjettet som legges frem 14. oktober kommer regjeringen med en ny endring i prisene på trinnprislegemidler og apotekavansen som fører til en betydelig reduksjon av apotekenes inntekter. Virke og Apotekforeningen reagerer sterkt på forslaget, som kommer før Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har lagt frem en gjennomgang av pris- og avansereguleringen.

​–

Vi mener forslaget fra departementet strider med føringene fra Stortingets helse- og omsorgskomité om ta en gjennomgang av pris- og avansereguleringen og legge frem en stortingsmelding om legemiddelpolitikken. Denne gjennomgangen burde komme før man foretar slike innstramminger som rammer apotekenes drift, sier direktør for Virke Kunnskap og teknologi, Alisdair Munro.

Forslaget fra HOD innebærer en innsparing for staten på 124 mill. kroner. Apotekene får vesentlig mindre betalt for en del kopilegemidler i trinnprissystemet, mens de får noe mer betalt for en del originallegemidler.

Også Apotekforeningen reagerer.

– Det er uheldig at endringene foreslås slik at apotekene taper betydelige inntekter. En forutsetning fra vår side har hele tiden vært at endringene må gjøres slik at apotekenes økonomi ikke blir ytterligere svekket, sier direktør for næringspolitikk i Apotekforeningen, Oddbjørn Tysnes.

Les høringsnotatet om saken her.