Intensiverer kampen mot foreldet fraktavtale

Publisert:

​Ecommerce Europe er blitt medlem av rådgivende komite i Universal Postal Unions (UPU), og kan ta opp konkurransevridende fraktavtaler i enda flere fora. UPU er særorganisasjonen i FN som koordinerer postpolitikk og setter reglene for internasjonal postutveksling mellom medlemslandene. UPU er organet som i dag ”bestyrer” denne gamle fraktavtalen mellom kontinentene.

Marlene ten Ham Secretary General - Ecommerce Europe
Avtalen

gjør at pakker

fra blant annet Kina og andre land i Østen, Brasil, Argentina, Mexico og andre "fremvoksende økonomier" kan sendes til europeiske kunder til langt under kostpris. De europeiske nettbutikkene må ofte betale det mangedobbelte i frakt.

Gerhard Anthun, leder av Virke e-Handel, er svært fornøyd med at Ecommerce Europe er på banen og at organisasjonene er blitt medlem av UPUs rådgivende komite.

– I tillegg til at Ecommerce Europe er en viktig premissgiver til EU-systemet, vil vår europeiske organisasjon nå kunne fremme denne og andre saker som berører netthandelen til UPU. For fire år siden var vi med å starte Ecommerce Europe. Vi ser nå at denne paraplyorganisasjonen blir et stadig viktigere organ for å få gehør i saker av internasjonal betydning. EU påvirker vår hverdag og gjennom Ecommerce Europe har vi en slagkraftig organisasjon som fremmer europeiske netthandel.

Generalsekretær Marlene ten Ham i Ecommerce Europe sier at ineffektiv

e-logistikk ikke bare er et europeisk problem. Dette betyr at kostnader og subsidier bør tilpasses dagens virkelighet

– Samtidig må vi arbeide for å få til raskere beslutningsprosesser slik at vi hurtigere kan reagere de krav markedet og en stadig hurtigere produktutvikling krever, sier hun.

Kort om UPU-avtalen

Fraktavtalen har en lang forhistorie. Hensikten var å sikre god flyt av dokumenter og brev på tvers av landegrensene. Intensjonen var også at den skulle gjøre det mulig for fattige, ikke-industrialiserte land å sende post til høykostland.

FN-organet Universal Postal Union (UPU) har ansvaret for avtalen - som ikke er tilpasset internett og netthandel. I praksis betyr det at en rekke tidligere lavkostland fortsatt nyter godt av til dels rause fraktsubsidier, og kan operere med langt lavere fraktkostnader enn norske og europeiske nettbutikker.

I en utregning gjort av Posten basert på en brevpakke på 300 gram utlevert i Norge, kan Posten maksimalt kreve åtte kroner for pakker fra blant annet Kina, Brasil, Argentina og Mexico. Norske nettbutikker må ut med minst 27 kroner for en tilsvarende pakke.