Virke Kunnskap & teknologi med på offisielt besøk til Kina

Publisert:

Dame snakker til forsamling
Vibeke Hammer Madsen deltar med norsk næringslivsdelegasjon på offisielt besøk i Kina 5-7. april.

− Virke ønsker at forhandlinger om en frihandelsavtale mellom Norge og Kina raskt kommer i gang, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke H. Madsen.

Mann med hvit skjorte
Direktør for Virke K&T, Alisdair Munro, deltar i den norske næringslivsdelegasjonen på offisielt besøk i Kina.

Hun påpeker også at det er viktig at Norge krever markedsadgang for IKT, consulting og kunnskapsbedrifter.

Virkes adm.dir. Vibeke Hammer Madsen og direktør for Virke Kunnskap & Teknologi Alisdair Munro deltar sammen med statsminister Erna Solberg og en rekordstor norsk næringslivsdelegasjon på offisielt besøk i Kina 5-7. april.  Virke har jobbet hardt i kulissene for å få til et offisielt besøk så fort som mulig etter at forholdet til Kina ble normalisert.

− Kinesisk økonomi er preget av vekst og kraftig modernisering, og her ligger store muligheter for norsk kunnskapsnæring, sier Vibeke Hammer Madsen.

Kinesisk økonomi utviklet seg i positiv retning de siste årene, med økende spesialisering, mer avansert produksjon, høyere innovasjonstakt og satsing på miljøvennlige forretningsmodeller. Tjenestenæringene er i rask vekst i Kina, med store behov for omstilling, digitalisering, og her ligger det store muligheter for norske kunnskapsbedrifter.

− Kina vil kort sagt stå for en stor del av den globale veksten og verdiskapningen i årene fremover og regjeringen må jobbe for at norske kunnskapsbedrifter kommer inn på dette markedet, avslutter Vibeke Hammer Madsen.

Både Kina og Norge har raskt voksende kunnskapsnæringer med høy grad av spesialisering. Virke ønsker at norske og kinesiske kunnskapsnæring etablerer robuste verdikjeder med gjensidig handel, innovasjon og nye forretningsmodeller. Virke er med til Kina for å selge inn norske kunnskapsbedrifter og deres know-how til kinesiske kunder og markeder.