Dagsseminar om avtale- og rutinestandard for økonomisk rådgivning i NAV

Publisert:

Praktisk anvendelse av ny avtale- og rutinestandard for utenrettslige gjeldsordninger.

Arbeids- og velferdsdirektoratet arrangerer dagsseminar knyttet til den nye avtale- og rutinestandarden for økonomisk rådgivning i NAV, på Clarion Hotel & Congress Oslo Airport.

Du melder deg på seminaret til alternative datoer: 18, 20, eller 21. september 2017.

Seminaret er gratis starter kl. 10.00 og avslutter kl. 17.00

Vi vil gi en gjennomgang av avtale- og rutinestandardens funksjon, virkeområde og status. Rådgivers arbeidsform og rolle vil være en sentral del av gjennomgangen. Vi vil også drøfte kreditors rolle i forhandlinger og ved avtaler.

Seminarholdere: Hanne Riksheim, Egil Rokhaug og Tommy Grav.
Målgruppen er erfarne gjeldsrådgivere i NAV, namsmenn og representanter for kreditorsiden.

Detaljert program kommer på et senere tidspunkt, men det er anledning til å melde seg på en av dagene allerede nå, ved å trykke på påmeldingslenken i høyre kolonne.