Velkommen til julegrøt fredag 15.desember!

Publisert:

Nisse som spiser grøt

Virke ideell inviterer til julegrøt og samtale om hvordan kan vi i fellesskap løfte en unik, sterk og viktig sektor i våre ulike kontaktpunkter og i presentasjonene av oss selv. I tillegg presenterer Virke ideell sitt nye prosjekt i samarbeid med professor Magne Supphellen fra NHH.

Den tjenesteytende delen av ideell sektors begrunnelse ligger i en forståelse av egenskapene ved sektoren. Det er viktig å skape kunnskap og bevissthet om dette hos alle mennesker vi møter innen politikk, forskning og ulike organisasjoner /samfunnsaktører. Ethvert møte vi har er viktig. Spørsmålet er, hvordan kan vi i fellesskap løfte en unik, sterk og viktig sektor i våre ulike kontaktpunkter og i presentasjonene av oss selv?