Nytt styre i Virke Gravferd

På Virke Gravferd sitt landsmøte på Lillehammer ble det valgt nytt styre. Jan Willy Løken fra Oslo ble valgt til ny styreleder.

Styret for gravferd består nå av:
Jan Willy Løken, styreleder
Gunhild Melbø Tajet, nestleder
Tom Sletsjøe
Andreas Rustad Hansen
Vanja Grønhaug
Kristin Lian, varamedlem
Selma Puntervoll, varamedlem