Fylkesoversikt

Publisert:

Forventet omsetning i desember per fylke, målt i millioner kroner inkl. mva.

Fylke  Desemberomsetning Endring i prosent
Østfold 2 600 1,0
Akershus 7 000 2,0
Oslo 7 920 1,5
Hedmark 1 930 0,5
Oppland 1 870 1,0
Buskerud 2 960  2,0
Vestfold 2 840 1,5
Telemark 1 730 1,0
Aust-Agder 1 210 1,0
Vest-Agder 1 960 1,0
Rogaland 4 880 0,5
Hordaland 5 620 0,5
Sogn og Fjordane 1 060 0,0
Møre og Romsdal 2 800 0,0
Sør-Trøndelag 3 450 1,0
Nord-Trøndelag 1 360 0,5
Nordland 2 550 0,0
Troms  1 810 1,0
Finnmark 770 0,0

Usikkerheten er større i disse anslagene da åpning av nye butikker etc. som vi ikke har oversikt over vil kunne gi større utslag på vekstanslagene enn anslagene på landsbasis.