Julehandelen tar seg opp

Publisert:

Bedre vær og lønn på konto bidro til en omsetningsøkning på 45 prosent fra forrige uke i kjøpesentrene. Mye av den tapte omsetningen i uke 49 som følge av uvær over store deler av landet er dermed hentet inn igjen. Omsetningen i kjøpesentrene økte med 0,7 prosent i uke 50 sammenlignet med samme uke i fjor.

Utviklingen i handelen i kjøpesentrene i de to første ukene av desember tyder på at årets julehandel vil bli noe høyere enn i fjor. Men omsetningen i de to første ukene av desember er 1,5 % lavere enn i samme periode i fjor. Dette er delvis på grunn av kalenderforskyvning, og delvis på grunn av uværet som vi ikke ser ut til å bli kvitt. En ekstra handledag i uke 52 (lille julaften) gjør at vi fortsatt tror julehandelen blir noe høyere i år enn i fjor.

- Selv om vi tror at julehandelen vil øke, viser utviklingen i år og i fjor tydelig at veksttakten i handelen har bremset litt opp. Husholdningene har blitt mer forsiktige og økt usikkerhet om utviklingen framover har gjort at de sparer mer enn tidligere. I tillegg vris noe av forbruket fra varer til tjenester, sier direktør for handel i Virke, Thomas Angell.

Størst vekst på Sørlandet

Størst vekst i forrige uke hadde kjøpesentrene på Sørlandet som økte omsetningen med 13 prosent fra uke 50 i fjor til i år. Den sterke veksten skyldes blant annet utvidelsen av Sørlandssenteret. På Vestlandet økte omsetningen i kjøpesentrene med 2,5 prosent. I denne landsdelen var det økt handel i kjøpesentrene i Rogaland som hovedsakelig bidro til veksten. På Østlandet hadde kjøpesentrene en svak økning fra uke 50 i fjor til uke 50 i år, mens kjøpesentrene i Nord-Norge og Trøndelag hadde en nedgang på rundt 1,5 og 4,5 prosent. Stormen Ivar forklarer noe av nedgangen i Trøndelag.