Julehandler mest i Oslo-regionen. Østfold og Hedmark på bunn

Publisert:

I år vil hver Oslo-innbygger i snitt bruke 11 300 kroner på julehandel. Det er nesten 1000 kroner mer enn landsgjennomsnittet. I Østfold legger hver innbygger igjen 22 prosent mindre enn Oslo-innbyggeren.

- Oslo-regionen er et område som tradisjonelt har handlet for mer til jul enn resten av landet, og dette henger sammen med befolkningstetthet og at lønningene er høyere i Oslo enn i resten av landet. I tillegg er det selvsagt noen fra andre fylker som handler i storbyen, sier Bror Stende, direktør for Virke mote og fritid.

- Ser vi på Østfold er dette et fylke som opplever stor handelslekkasje til Sverige, også under julehandlingen, og det gir utslag på gjennomsnittlig forbruk per innbygger i fylkets butikker, sier Stende.

Innbyggerne i Hedmark legger også igjen et lavere beløp på julehandlingen, 1300 kroner mindre enn landsgjennomsnittet, tett etterfulgt av Sogn og Fjordane. Blant fylkene hvor det brukes mest, finner vi Akershus, Sør-Trøndelag og Vestfold i topp.

- At Vestfold-fylke slår så sterkt ut har blant annet sammenheng med at store netthandelsaktører ligger her og drar inn økt omsetning til fylket, sier Stende.

Varehandelen viktig lokal sysselsetter for ungdom
Desember-måned er en viktig måned for mange som driver innen varehandel, men likevel ser man en tendens til at folk handler jevnt over litt mer gjennom hele året og ikke fullt så mye av den totale omsetningen kommer i desember som tidligere.

- Desember som handlemåned er blitt mindre viktig for mange av butikkene, men langt fra uvesentlig. Fremdeles er det slik at vi bruker mer penger i julemåneden, og dette er også en viktig måned for å holde sysselsettingen i norsk varehandel oppe, sier Stende.

- Varehandelen rundt om i landet er en svært viktig sysselsetter for de unge. Hele 30 prosent av unge arbeidstakere under 25 år jobber i dag i varehandelen, som har blitt Norges største private sysselsetter, avslutter Stende.

Fylkesvis oversikt: