Kan vi redusere sykefraværet til kvinner i handelsnæringen?

Publisert:

Det er en pågående debatt om den store forskjellen på kvinner og menns sykefravær. Kvinner har mye høyere sykefravær enn menn, og forskjellene øker. Vi finner store forskjeller i alle bransjer. Blant butikkselgere har kvinner for eksempel nesten 80 prosent høyere fravær enn sine mannlige kollegaer.

Virke tar dette på alvor og inviterer, i samarbeid med Handel og Kontor og NAV, til bransjeseminar for handelsnæringen om sykefravær. På seminaret vil vi ha spesielt fokus på sykefraværet som skyldes svangerskap. Stadig flere sykmeldes i svanger-skapet og dette gir uheldige konsekvenser, både for den ansatte og virksomheten. Skal vi få ned sykefraværet må vi jobbe målrettet for å redusere kvinners fravær. På seminaret vil vi gi ledere tips om hva de kan gjøre for å få ned dette fraværet.

Mange medlemmer etterspør bransjetall på sykefravær. Vi vil derfor innlede seminaret med noen tall på sykefraværet i bransjen. Her vil du få konkrete sykefraværstall etter stillingsstørrelse, alder osv. slik at du kan sammenline tall fra din virksomhet.

Her kan du lese programmet og melde deg på.