Kandidater til arbeidsgruppe ny inkassolov

Publisert:

Regjeringen har besluttet å nedsette en arbeidsgruppe for å evaluere viktige sider ved dagens inkassolovgivning. Virke inkasso får en representant i utvalget. Justisdepartementet har imidlertid bedt foreningen spille inn 1 mann og 1 kvinne. Dette henger sammen med muligheten for å vurdere utvalgets samlede sammensetning hva kjønn angår. Styret har i møte 21.september d.å. besluttet å foreslå følgende kandidater til arbeidsgruppen:

Justisdepartementet har imidlertid bedt foreningen spille inn 1 mann og 1 kvinne. Dette henger sammen med muligheten for å vurdere utvalgets samlede sammensetning hva kjønn angår. Styret har i møte 21.september d.å. besluttet å foreslå følgende kandidater til arbeidsgruppen:

  • Hanne Riksheim – Leder av Virke inkassos lovutvalg.
  • Baard Sig. Bratsberg – Styremedlem i Virke inkasso.

Styret har følgende begrunnelse for sitt valg av kandidater:

Hanne og Baard representerer begge kandidater som vil ivareta inkassobransjens samlede interesser i møte med den forestående lovrevisjonen av inkassoloven på en utmerket måte. Hanne har gjennom sin rolle som leder av Virke inkassos lovutvalg og representant i foreningens arbeidsgruppe for en ny inkassolov meget god innsikt i hvilke forhold som medlemmene er spesielt opptatt av at blir ivaretatt i forbindelse med myndighetenes initiativ. Tilsvarende har Baard gjennom sitt mangeårige engasjement for både NIF og Virke inkasso et utmerket grunnlag for å kunne ivareta medlemmenes interesser i arbeidsgruppen på en god måte. Styret er tilfreds med at både Hanne og Baard har stilt seg til disposisjon i forbindelse med en prosess som er av stor betydning for bransjens videre utvikling. Styret vil holde medlemmene oppdatert med hensyn til hvem av de to kandidatene som Justisdepartementet til slutt velger å inkludere i arbeidsgruppen. Styret understreker at kandidaten i utvalget skal ivareta Virke inkassos interesser i lovarbeidet, og ikke representerer et enkeltselskap eller enkeltgruppering i medlemsmassen.

 

Du kan lese mer om Regjeringens arbeidsgruppe her >>