Klagenemnda for gravferdstjenester

Dersom pårørende føler seg utsatt for feilaktig behandling av et byrå, kan de henvende seg til ”Klagenemnda for gravferdstjenester”. Dette er en uavhengig klageinstans som består av en jurist, som er nemndas leder, en representant for Forbrukerrådet og en representant for gravferdsbransjen. Klager kan sendes til sekretariat i Virke.

Klagenemnda for gravferdstjenester
Boks 2900 Solli
0230 Oslo
Telefon: 22 54 17 00
Telefax: 22 56 17 00