Klesprisene går opp. – Dette er ventet, sier Virke

Publisert:

​ Tolvmånedersveksten i klesprisene er, i følge SSB, på 3,6 prosent. Virke har lenge spådd en prisvekst, siden marginene i bransjen lenge har vært under press.

- Tidligere prisvekst har ikke vært tatt ut i markedet, men bransjen har heller tatt det på egne marginer. Med vedvarende svak krone må prisøkningen tas ut i markedet, sier Bror Stende, direktør for Virke Mote og fritid.

Han mener at prisøkningen er nødvendig for å opprettholde sunn drift i bransjen. I Norge har det vært synkende klespriser siden 1995, noe norske husholdninger har nytt godt av. Svekket krone og hard konkurranse gjør nå at prisene øker noe.

- Norske husholdninger har lenge hatt høy sparerate og er godt rustet til å møte denne prisøkningen, så jeg tror ikke dette kommer til å påvirke omsetningen i bransjen nevneverdig, sier Stende.