Kompetanse

Publisert:

​Byggevarehandelen ser på kompetanse som et vesentlig område der konkurransefortrinn kan utvikles mellom aktørene. Av den grunn ønsker ikke bransjen at Virke Byggevarehandel utvikler en basiskompetanse for byggevarehandel.

I stedet etableres en gruppe som ser på hvilken basiskompetanse Virke kan tilføre sine medlemmer innenfor gjeldende lover, regler og standardisering og som alle skal forholde seg til.