Kompetansepolitisk gjennomslag

Publisert:

​​Regjeringen foreslår å opprette et Kompetansebehovutvalg, med representanter fra arbeidslivets parter, forskningsmiljøer og relevante departementer.

- I Kunnskapsdepartementets budsjettforslag har Virke nå fått gjennomslag for et av de viktigste kompetansepolitiske tiltakene vi har jobbet for, sier seniorrådgiver Tormod Skjerve.

Virke har over lang tid vært en aktiv premissleverandør for å få en nasjonal kompetansepolitikk.

Regjeringen foreslår nå å opprette et kompetansebehovutvalg. Det skal samle og analysere materiale om fremtidens kompetansebehov, og legge til rette for en tilpasset og målrettet formidling av resultatene til ulike målgrupper. Etableringen og sammensetningen av et slikt utvalg er helt i tråd med Virkes innspill og et helt nødvendig tiltak for at Norge kan få en helhetlig og samtidig mer målrettet politikk for å møte arbeids- og samfunnslivets kompetansebehov på en vesentlig bedre måte i fremtiden.