Konkrete løfter til ideell sektor

Publisert:

Byråd Inga Marthe Thorkildsen og de øvrige Oslo-politikerne har gitt Virke klare løfter om at ideell sektor skal sikres i videre utvikling av tjenestene innen helse- og omsorgssektoren i Oslo.

Det kom frem på åpent temamøte om eldreomsorgen i Oslo hos Virke i tirsdag kveld.

Direktør i Virke Ideell Inger Helene Venås utfordret i sin innledning Oslo til å ha konkrete ambisjoner for ideelle andeler og at kommunen fullt ut må bruke handlingsrommene de har for å sikre sektoren. Latteren satt løst, ikke minst da Brynjar Moxnes fra Rødt sa det er sjelden kost at han er enig med en arbeidsgiverorganisasjon.

Skjermede anbud så langt dette er mulig, langsiktige avtaler, samarbeid om innhold i tjenestene var bare noen av løftene som ble gitt av politikerne. Byråden lovet også at de nå raskt vil lyse ut sykehjem i en skjermet anbudskonkurranse, under gjeldende lov om offentlige anskaffelser.

Helle Gjetrang fra Diakonhjemmet minnet om at en god eldreomsorg handler om å spørre hva brukeren ønsker og har behov for, mens Gudmund Fosse fra Kirkens Bymisjon viste til at de ideelles helhetstenkning også gjelder de eldre – tjenester som stadig er i utvikling.

Byråd Inga Marte Thorkildsen (SV) lovet at byrådet ønsker like mange eller helst flere ideelle aktører enn det er i dag, og vil inkludere ideelle i prosessene som vil løpe når avtalene til de 15 kommersielle sykehjemmene i tur og orden løper ut.


James Stove Lorentzen (Høyre) parerte med å vise til Virkes målsetning om at 25 % av velferdstilbudet skal være ideelle, og at andelen er nådd i Oslos sykehjemssektor etter 18 år med Høyrestyre. Han mente Oslo må se til Stavanger, som har sikret sine ideelle sykehjem med driftsavtaler med et 40-års perspektiv.

På vegne av Rødt lovet Bjørnar Moxnes å utnytte handlingsrommet som er der til å forbeholde kontrakter til de ideelle. Rødt har vist evne og vilje før og vi vil dytte på byrådet, a han.


Erik Lunde fra Oslo KrF, som stod for arrangerte temakvelden i samarbeid med Virke, minnet om at de ideelle ikke kommer av seg selv. Tas det ikke grep, kan de ideelle bli svekket etter hvert og KrF vil kjempe mot en slik utvikling.