Konkurransesaken mot BankAxept – tilsynet ber om innspill før 17.4.

Publisert:

Konkurransetilsynet ber om innspill fra blant annet Virkes medlemmer angående fusjonen mellom Bankaxept, BankID og Vipps.

Virke har tidligere skrevet om BankAxepts monopolsituasjon, som skviser lønnsomheten for utsalgssteder over hele landet. Vi tok også opp saken med Konkurransetilsynet, for at de skulle se på om dette kan være misbruk av markedsmakt. 

Konkurransetilsynet har varslet at de vil gjøre inngrep mot fusjonen mellom BankAxept, BankID Norge og Vipps. De har mottatt forslag til tiltak for at fusjonen ikke skal virke negativt på konkurransen.

For å kunne ta stilling til om de foreslåtte tiltakene, ønsker Konkurransetilsynet å få begrunnede innspill fra tredjeparter som kan bli direkte eller indirekte berørt. Virke har tatt opp fusjonen med Konkurransetilsynet og ber berørte medlemmer om å svare tilsynet. Fristen er kort – allerede 17.april. Svaret sendes per e-post til , med kopi til