Krav til oppgradering av kassasystemer

Publisert:

Fra 1. januar 2019 kommer det nye krav til kassasystemer og virksomheter må enten oppgradere eller bytte ut sine systemer. Her kan du lese hva som er de nye kravene og hvilke unntak som gjelder.

Dette sier loven

Driver virksomheten din med kontantsalg må du oppgradere eller bytte ut eksisterende kassasystemer innen 1. januar 2019. Fra denne datoen gjelder bokføringsforskriften § 5-3-2 krav om at bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende i et godkjent kassasystem som oppfyller de nye kravene i kassasystemlova med tilhørende forskrift.

Det vil i mange kasseapparater være tilstrekkelig å oppgradere systemet slik at det er i tråd med det nye regelverket. Det er altså ikke et krav om å skifte dette ut.

Det finnes muligheter for å søke dispensasjon. Eventuelle dispensasjoner fra kravet må søkes om etter bokføringsforskriften § 5-4-7.

Mindre svart arbeid

Formålet med de nye reglene er å bekjempe svart økonomi. Kravene i den nye forskriften medfører store kostnader for mange av våre medlemmer og flere av våre handelsbedrifter har tatt kontakt med oss med spørsmål om det finnes unntak/dispensasjon fra kravet.
Spørsmålet fra våre medlemmer er ofte om de kan få dispensasjon ettersom kontantsalget kun er en liten del av omsetningen. Merk at definisjonen av kontantsalg i denne sammenheng også omfatter betaling med kort, dvs. at kjøper betaler ved levering med kort eller kontant.

Virke har rådført seg med advokatene i PwC, som er vår samarbeidspartner innen skatt og avgift, om unntak og adgang til å søke om dispensasjon for de nye kravene til kassasystemer.

Unntak fra loven

  • bokføringspliktige med kontantsalg som ikke overstiger kr. 50 000 eksl. mva i løpet av et regnskapsår.
  • bokføringspliktige som driver «ambulerende» eller «sporadisk» kontantsalg som ikke overstiger tre ganger folketrygdens grunnbeløp (i dag kr. 290 649,- eks. mva).
  • kontantsalg som ikke kreves registrert i et kassasystem dersom den bokføringspliktige utsteder salgsdokument (kontantfaktura) i samsvar med bestemmelser i bokføringsforskriften.

Hvem kan søke dispensasjon?

Sporadisk kontantsalg – mest aktuelt unntak

Som et eksempel på unntak viser Skattedirektoratet til en håndverker som normalt fakturerer sine ytelser, men som unntaksvis selger en vare mot kontant betaling. I tillegg kommer taket på tre ganger folketrygdens grunnbeløp.

Hvem kan få dispensasjon?

Departementet kan i «særlige tilfeller» gi dispensasjon fra kravet til kassasystem, men store kostnader til utskifting av kassasystemene vil neppe være et slikt «særlig tilfelle».

Advokatene i PwC har fått innvilget tidsbegrenset dispensasjon på vegne av sine klienter. En slik søknad er derfor trolig være enklere å få godkjent av Skattedirektoratet.

Virke bistår medlemmene med svar på spørsmål og ev oppfølging med PwC.