Finanstilsynet har etablert krav til personer som tiltrår som faktiske ledere i inkassoforetak

Publisert:

Finanstilsynet har etablert et krav om at personer som tiltrår som faktiske ledere i inkassoforetak må bekrefte å ha lest og gjort seg kjent med faktisk leders plikter og ansvar i Finanstilsynets rundskriv 9/2012.

Skifte av faktisk leder

Ved innsendelse av melding om skifte av faktisk leder, jf. inkassoloven § 5 ledd siste punktum, skal faktisk(e) leder(e) bekrefte å ha lest og gjort seg kjent med faktisk leders plikter og ansvar i Finanstilsynets rundskriv 9/2012.
Det skal også gis opplysninger dersom den faktiske ledelsen på hoved- og/eller avdelingskontor skal utøves av to eller flere. I så fall må ansvarsforholdet være klart definert og avgrenset.

Skjema for egnethetsvurdering, jf. Finanstilsynets rundskriv 14/2015, og politiattest i henhold til inkassoloven § 5 sjette ledd, skal også sendes inn ved skifte av faktisk leder.


Finanstilsynet opplyser at tilsvarende formuleringer blir innarbeidet i KRT-1063 (søknadsskjema for foretaksbevilling) punkt 3.3.