Virke krever tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret

Publisert:

På vegne av medlemmene går Virke i dialog med Justisdepartementet for å kreve tilgang til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret i forlengelsen av ny folkeregisterlov.

Opplysningene Virke inkasso krever at inkassobyråene gis tilgang til er per i dag tilgjengelige for inkassoforetakene, men vil ikke lenger være mulig å hente ut av Folkeregisteret etter 1.oktober 2018.

Opplysningene er viktige for Virke Inkassos medlemmer

Virke har mottatt henvendelser fra medlemmer som er opptatt av at inkassobransjen fortsatt må gis tilgang til enkelte taushetsbelagte opplysninger etter at overgangsordningen knyttet til ny folkeregisterlov utløper. Opplysningene knytter seg blant annet til dato for utvandring og død, og er viktige for at inkassoselskapene skal kunne drive i tråd med inkassolovens bestemmelser, herunder god inkassoskikk.

Går nå i dialog med justisdepartementet

I forlengelsen av medlemmenes henvendelse vil Virke inkasso nå gå i dialog med Justisdepartementet med sikte på å anmode departementet om å innta en egen hjemmel til taushetsbelagte opplysninger i Folkeregisteret i inkassoloven. En slik hjemmel er nødvendig for å få tilgang til opplysningene fra folkeregisteret etter 1.oktober 2018. Hjemmelen er inntatt i lovgivningen for enkelte andre bransjer, som finansbransjen, og bør således også kunne inntas i lovgivningen som regulerer inkassonæringen.

Du kan lese mer om ny folkeregisterlov og tilgangen til opplysninger fra Folkeregisteret her.

Virke inkasso vil holde sine medlemmer oppdatert på utfallet av foreningens dialog med myndighetene.