Kronekurs gir prisvekst

Publisert:

​ Tall fra SSB viser at matprisene har økt gjennom sommeren. Den svake kronekursen er hovedforklaringen på de prisøkningene vi ser nå, sier Johanne Kjuus, fagsjef for handel i Virke.

Mens den samlede konsumprisindeksen gikk ned med 0,1 prosent i juli som følge av bl.a. sommersalg på klær - økte forbrukerprisen for mat- og drikkevarer med 1,8 prosent.

- Vi er ikke overrasket. Kronekursen bidrar til at importerte mat- og drikkevarer nå blir dyrere, slår Kjuus fast.

De siste 12 månedene økte KPI med 1,8 prosent. Det ble målt oppgang for de fleste hovedgruppene. Prisene på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg totalt 2,9 prosent og var den viktigste bidragsyteren til tolvmånedersveksten. Matvareprisene steg 2,5 prosent og oppgangen var hovedsakelig forårsaket av økte priser på frukt og sukkervarer. Prisene på alkoholfrie drikkevarer steg 5,8 prosent.

I tillegg har det lenge vært varslet en prisøkning fra leverandørenes side, som følge av den svake kronen. Tall fra SSB viser at i 1. halvår var det en prisoppgang på hele 12,7 prosent for importerte matvarer, mens prisoppgangen for varer basert på norske råvarer lå på kun 1,5 prosent. For norskproduserte varer med importert råvare, lå prisøkningen på 6,9 prosent. Dette viser at det er økte importpriser som er prisdriveren. Samtidig gjør konkurransesituasjonen blant dagligvarekjedene holdt prisnivået holdes nede. Hun viser til perioden 2011-2014 der forbrukerprisen på matvarer og alkoholfrie drikkevarer steg med 4,3 prosent, mens produsentprisen for næringsmiddelindustri steg med 7,4 prosent.

Ikke bare kronekursen

Prisøkning på matvarer har sammenheng med at leverandørene og dagligvarekjedene justerer sine priser to ganger i året; 1. februar og 1. juli. På toppen kommer også prisøkning til bonden som følge av økte målpriser i jordbruksforhandlingene. I år var disse beskjedne, og forklarer kun en begrenset del av prisøkningen.