Kulturpolitisk bransjemøte

Publisert:

Tirsdag samlet Virke Kultur aktører fra mange deler av kulturbransjen til politisk møte på Riksscenen i Oslo. Rundt 40 personer fra mange deler av norsk kulturliv deltok, og fikk en oppdatert gjennomgang av den politiske situasjonen etter regjeringsskiftet.

Dagen startet med lunsj og mingling, før konferansier og kommunikasjonssjef for events i Virke, Øystein Ingdahl, kjørte i gang showet. Først ut var daglig leder i Norsk Musikkråd, Magnar Bergo og Jarle Hammerstad fra Virke som snakket om Kulturløftet og hvordan den nye regjeringen vil videreføre dette. Bergo er tidligere stortingsrepresentant, og deltok i utformingen av Kulturløftet, som har satt rammene for kulturpolitikken de siste åtte årene.

Bergo og Hammerstad tror ikke på dramatiske endringer for kulturområdet, men det vil bli færre statlige føringer som følger med bevilgningene. Kultur skal ses mer nedenfra enn ovenfra og handle mer om næring. De var også enige om at endringene i kulturbudsjettet for 2013 er relativt små, og at det først er i Regjeringens budsjettforslag for 2015 det vil framgå en tydelig retning i kulturpolitikken.

- Vi kan kanskje ikke regne med videre løft, men nivået ligger der. Man skal huske at kutt i kulturbudsjettet skaper mye støy, og at beløpene det er snakk om ikke er så store i statsbudsjettsammenheng, sa Bergo.

- Det er nå man bør lobbe for å påvirke det budsjettet, sa Hammerstad, og fikk støtte fra Bergo.

Deretter inntok Einar Eidsvåg (Musikkbyen Oslo), Suzette Paasche (president i Norges Musikkorps Forbund) podiet sammen med Bergo. Temaet her var verdien av det mangfoldige, frivillige musikklivet i Norge, og hva som kan gjøres for å styrke dette.

Etter en kort pause var direktør i Virke Kultur, Hilde Charlotte Solheims tur. Hun tok for seg kulturlivets kommersielle rolle og inntjeningspotensiale, inkludert incentivordning for utenlandsk film- og tv-produksjon i Norge. Solheim representerer Virke Kultur i det nye bransjerådet for kulturnæringene i Kulturdepartementet. Virke har anbefalt departementet å styrke sin kompetanse på kulturnæringsområdet.

Liv Ramskjær fra Norges museumsforbund snakket videre om dagens museumspolitikk i samtale med Ågot Gammersvik. Museene har fått enkelte kutt i 2014-budsjettet som man har tatt opp med stortingspolitikere i politisk ledelse i Kulturdepartementet. Dette arbeidet vil forbundet fortsette.

Leder for Kulturminnefondet, Simen Bjørgen, gjorde deretter opp status på kulturminnevernet. Kulturminnefondet får i dag tilførsel av midler over statsbudsjettet og er et sentralt virkemiddel på kulturminneområdet. Kulturminnefeltet er dermed i en mer heldig posisjon enn andre områder på kulturfeltet, hvor tilgangen til fondsmidler er blitt sterkt redusert.