Stortingsvalg 2017 - Hva vil politikerne med kulturen?

Publisert:

I forbindelse med Stortingsvalg 2017 inviterer Virke Kultur til kulturpolitisk debatt.

Bilde av scenedeltakere
  • Hva skiller partienes kulturpolitikk?
  • Hva er viktig for dem?
  • Hvordan vil de sikre forutsigbare rammebetingelser og kultur i hele landet?
  • Vi utfordrer partiene på deres kulturpolitikk for neste Stortingsperiode. 

Panelet består av:
Svein Harberg (H), Hege Haukeland Liadal (Ap), Geir Bekkevold (KrF), Bård Vegar Solhjell (SV), Finn Erik Blakstad (V) med flere..

Oppspark ved direktør i Kulturrådet, Kristin Danielsen.

Har du spørsmål til politikerne?
Send 1-2 spørsmål til innen 1. juni.