Kutt til HANEN og Norsk Kulturarv

Publisert:

Driftstilskuddene til en rekke frivillige organisasjoner er foreslått kuttet fra Landbruks- og matdepartementets budsjetter i forslag til Statsbudsjett 2018. Dette rammer bredden i reiselivet.

Senest i januar i år uttalte landbruksminister Jon Georg Dale at «Norge skal bli en internasjonal matnasjon». På samme tid lanserte Innovasjon Norge "kreativ næring og reiseliv" som ett av seks mulighetsrom for framtidens næringsliv.

Lokal mat og drikke, tradisjoner, kultur og kulturarv blir stadig viktigere årsaker til at folk velger Norge som turistmål, og organisasjoner som HANEN og Norsk kulturarv er helt sentrale aktører til å skape de autentiske autentiske opplevelsene som turistene etterspør.

Driftstilskuddet til den landsdekkende næringsorganisasjonen HANEN foreslås kuttet i overkant av to millioner i budsjettet for 2018. HANENs 500 medlemsbedrifter over hele landet får bygdeturismen til å blomstre, og spisebordene til å bugne med lokalmat. Skal Dale ha mulighet til å nå sine ambisiøse mål om økning i norsk lokalmatproduksjon og Norges fremtidige internasjonale rolle, må et minimum være å la HANEN fortsette å gjøre jobben. Også Norsk Kulturarv er blant organisasjonene som forslås kuttet fra LMDs budsjett.

Å kutte midlene til viktige frivillige organisasjoner som bidrar til å skape et attraktivt reiselivsprodukt er ikke veien å gå. Vi trenger en regjering som satser på reiselivet og ivaretar bredden og mangfoldet i vårt reiselivsprodukt. Virke jobber derfor for at kuttene reverseres i Stortingets behandling av Statsbudsjett 2018.