Landsforening i NHO går til Virke

Publisert:

På mandagens årsmøte ble det enstemmig vedtatt at NHO Kiosk Bensin Service (KBS) går over til Virke. – Virke er den ledende arbeidsgiverorganisasjonen for handel og har fra før også en rekke medlemmer innen kiosk, bensin og service. Når vi nå samles i en organisasjon får vi posisjonen som den klart største og viktigste organisasjonen for kiosk-, bensin- og servicebedrifter i Norge, sier administrerende direktør Torstein Schroeder.

For medlemmene betyr det større gjennomslagskraft og bedre tilgang på spesialisert kompetanse.

– I forbindelse med at NHO sentralt har besluttet å samle sin handelssatsing i NHO Handel fikk vi et tilbud der vi skulle oppløses som landsforening, og få en fremtidig posisjon som bransjeforening under NHO Handel. For medlemmene i NHO Kiosk Bensin Service vil den løsningen bli dyrere og dårligere. Derfor så vi på alternativene, og en overgang til Virke var det naturlige valget, sier Schroder.

For Virke betyr dette en betydelig forsterkning av medlemsmassen, og det er en bekreftelse på at det er hard konkurranse mellom organisasjonene.

– Vi er glade for at bransjen finner sammen i Virke Kiosk Bensin Service. Virke ble etablert i 1990 som en organisasjon for handelsbedrifter med sterke røtter i kjøpmannskulturen, og selv om vi i dag har medlemmer fra en rekke forskjellige bransjer har handelen en spesiell plass hos oss, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

President i Virke og Group President Europe, Statoil Fuel & Retail, Jacob Schram er godt fornøyd med overgangen.

– Som President i Virke er jeg glad for at vi fortsetter å vokse som hovedorganisasjon. Tyngdepunktet til Virke ligger i handel, næringen som sysselsetter flest mennesker i Norge. Samtidig betyr over 17 500 medlemsvirksomheter at Virke representerer hele bredden av tjenesteytende sektor. I fjor gikk den norske delen av Statoil Fuel & Retail også inn i Virke, etter å ha vurdert hvilken hovedorganisasjon som var best rustet til å ta vare på og utvikle KBS-bransjen. Ved at KBS i NHO nå melder overgang til Virke, bekrefter det at handel hører hjemme her. Dette kommer også til å styrke bransjefellesskapet til KBS ytterligere, sier han.