Lærerik studietur

Publisert:

Virkes bransjestyre for sko og tekstil var fra i april på en femdagers studietur i India. Styret ønsket å se nærmere på leverandørkjedetematikk, blant annet ved fabrikkbesøk og faglige seminarer om samfunnsansvar.

Fagsjef i arbeidslivspolitikk og koordinator for Virkes arbeid med samfunnsansvar, Gry Myklebust, bransjedirektør for industriell handel og faghandel Ingrid Thinn Bjerke og bransjedirektør for mote og fritid Bror William Stende var også med på reisen fra Virkes administrasjon.

– Det har vært en ganske intens debatt om forholdene i leverandørkjedene i løpet av de siste månedene. Dette har blant annet vært foranlediget av rapportene om uakseptable lønns- og arbeidsvilkår hos leverandører fra flere asiatiske land, sier Bror William Stende, og fortsetter:

– Selv om vi mener mye av kritikken som har vært fremsatt mot bransjen har vært urimelig og unyansert, er det selvsagt slik at etisk handel og ryddige forhold i leverandørkjeden står høyt både på Virkes og våre medlemmers agenda. Da er det også slik at vi må reise ut for å lære mer, se fabrikker ved selvsyn og på den måten få et bedre innblikk i hvordan virksomhetene og leverandørene jobber med disse temaene.

Delegasjonen besøkte tekstilfabrikken Radnik i New Dehli og skofabrikken Park Exports i Agra. Begge fabrikker produserer i stor grad for det europeiske markedet, og også for norske kjeder. Samarbeidet med blant annet norske innkjøpere bidrar til å sette lønns- og arbeidsvilkår, internopplæring og sikkerhet på agendaen.

Ambassadestøtte

Delegasjonen hadde også et fagseminar med den norske ambassaden i India. ”The Commercial section” på ambassaden er også Innovasjon Norges filial i landet. De som arbeider i denne seksjonen har i motsetning til i mange andre land diplomatstatus, blant annet for å forenkle innpass og dialog med indiske myndigheter.

– Innovasjon Norge i Dehli kan på flere måter bistå norske virksomheter som ønsker å drive handel eller annen virksomhet i eller fra India. Ambassaden kan blant annet rådgi virksomheter med hensyn til mulige leverandører, bidra til dialog med byråkrati og myndigheter, rådgivning når det gjelder samfunnsansvar, arrangering av studiebesøk og flere ting. Det kan være veldig nyttig å ha kontakt med noen som faktisk er plassert i India, og som i tillegg kan språket, sier Gry Myklebust i Virke.

– Vi har diskutert dette nærmere med ambassaden, og vil se på om vi kan utvikle samarbeid og verktøy som kan forenkle arbeidet for virksomheter som opererer i eller fra India, og også andre land hvor Innovasjon Norge har filialer.

Ambassaden holdt også interessante innlegg om den økonomiske utviklingen i India og kultur- og businessforståelse i indisk forretningssammenheng. Ambassaden gir også tilbud om kurs og seminarer for virksomheter om dette temaet, i tillegg til at de nylig har opprettet et nettverk for norske virksomheter som opererer i landet.

Seminar om samfunnsansvar

Delegasjonen hadde også et seminar om samfunnsansvar med dr. Rajesh Bheda i selskapet RBC (Rajesh Bheda Consulting). Bheda har utgitt flere bøker og var tidligere professor og styremedlem på The National Institute of Fashion Technology i New Delhi. Selskapet hans har spesialisert seg på forbedringer av konkurransekraften hos selskaper i moteindustrien, med særlig vekt på samfunnsansvar, opplæringsprogrammer og produktivitet. Dr. Bheda var særlig opptatt av behovet for at selskaper som opererer med leverandørkjedetematikk arbeider integrert med spørsmålene, slik at samfunnsansvar, forretningsstrategi og lønnsomhet henger nært sammen.

Bransjedirektør Ingrid Thinn Bjerke var godt fornøyd med det faglige utbyttet av reisen.

– Den senere tids diskusjoner og fokus på leverandørkjedetematikk har særlig dreid seg om tekstilbransjen. Jeg opplever likevel dette som litt tilfeldig, og ser at samme tematikk har stor relevans også for andre handelsbransjer som importerer varer fra India og andre utviklingsland. Det gjelder å være i forkant av slike diskusjoner, og turen har gitt oss god kunnskap om leverandørkjedespørsmål og samfunnsansvar som er direkte overførbar til andre bransjer, sier Thinn Bjerke.