Lav prisvekst på mat og drikke

Publisert:

Tall fra SSB viser at prisene på mat og alkoholfrie drikkevarer økte med 1,5% sammenlignet med foregående måned. Det siste året har konsumprisindeksen økt med 2,5%, mens matprisene i samme periode bare har økt med 0,1%.

Ansattt i dagligvarehandelen
Prisen på mat og drikke har økt langt mindre enn prisen på andre varer

– Fra august 2016 sank matprisene hele fem måneder på rad, mens de gikk svakt opp i januar 2017. Matprisene har sunket over en uvanlig lang periode, sier Ingvill Størksen, direktør for Virke Dagligvare.

– Det er ikke uvanlig at vi ser en liten prisøkning på denne tiden av året. I tillegg slår leverandørenes halvårlige prisjusteringer inn i februar, noe som bidrar til å trekke matprisene opp, fortsetter Størksen.

I følge SSB har matprisene økt mindre gjennom det siste året enn konsumprisindeksen generelt.

– Dette understreker fortsatt at konkurransen mellom dagligvarekjedene er sterk, avslutter Størksen.