Lavt sykefravær blant Virkemedlemmene

Publisert:

Virkemedlemmene skiller seg ut med et lavere sykefravær enn resten av bransjen.

Nye sykefraværstall viser at sykefraværet nå er på 5,6%. Målet siden 2001 har vært at alle bransjer skal redusere sykefraværet med 20% og at det gjennomsnittlige sykefraværet skal være på 5,6. Bransjen Overnatting og servering har redusert syke-fraværet med 20% og medlemsvirksomhetene i Virke har enda bedre resultater. Mens det gjennomsnittelige fraværet i bransjen er 5,9% har Virkemedlemmene et fravær på 5,7% i gjennomsnitt.  Av Virkemedlemmene  er det overnattingsvirksomhetene  som skille ser ut med et veldig lavt fravær. De har 1,6 prosentpoeng lavere fravær enn resten av bransjen.

- Jeg er fornøyd med at bransjen som helhet har redusert fraværet så mye, og synes det er spesielt hyggelig at våre medlemsvirksomheter viser at de har så god kontroll på dette, sier bransjedirektør Hilde Solheim.

Virke har flere tilbud til medlemmer som ønsker å ta tak i sykefraværet sitt. Verktøyet Virke Oppfølginger et verktøy spesielt utviklet for å lette oppfølgingen av sykefraværet for små og mellomstore virksomheter.