Lufthansa innfører nye bestillingsavgifter

Publisert:

​ Lufthansa Group har nylig opplyst om at de vil innføre en avgift på 16 euro per booking og billett som gjøres via en GDS, som er distribusjonssystemet som gir reisebyråene tilgang til blant annet flyselskapenes billetter. De nye reglene vil trå i kraft fra september 2015 og omfatter GDS-bookinger på det europeiske markedet.

-

Avgiften vil fort kunne bli en kostnad som veltes over på kundene og vil både begrense forbrukernes valgfrihet med henhold til valg av aktører og gjøre det vanskeligere å orienter seg i reisemarkedet, sier Sverre McSeveny-Åril, direktør i Virke Reise Utland.

Endringen er fra Lufthansas side begrunnet med at dette kommer som en konsekvens av økte distribusjonskostnader gjennom kanalen. Som alternativ henviser Lufthansa Group til webbaserte B2B-kanaler som forventes å komme på plass i fremtiden, men som enda ikke er operative for reisebyråene.

Den Europeiske paraplyorganisasjonen ECTAA, der Virke Reise Utland er medlem, vil nå se på de rettslige sidene av innføringen av gebyrene og nærmere utrede konsekvensene av Lufthansas endringer for distribusjonen av flybilletter gjennom reisebyrå.

Se pressemeldingen om innføringen på Lufthansa sine hjemmesider.