Lunsjseminar om ideelles merverdi

Publisert:

Virke Ideell inviterer til seminar onsdag 15. februar på Tasta sykehjem Stavanger

Stavanger på kveldstid

Ideell sektor er i en spennende tid med økende oppmerksomhet rettet mot seg.

En samlet helse- og omsorgskomite har nettopp vedtatt at de vil ha vekst i ideell sektor, og ber regjeringen komme tilbake med konkrete målsettinger og planer for hvordan målene kan følges opp.

Dette har vi fått til fordi politikerne anerkjenner ideelles egenverdi, men vi kan fremdeles bli bedre på hvordan vi dokumenterer ideelles egenart og hvordan vi kommuniserer denne til brukere, pasienter, beboere og politikere.

Program

  • Hvordan finne og synliggjøre ideelles merverdi? v/Robert Hval Straumann, fagsjef Virke
  • Ideelles merverdi- hva er den og hvordan vises den i dag? v/Håkon Solbu Trætteberg, forsker Institutt for samfunnsforskning
  • Hvorfor er arbeidet med ideelles merverdi viktig for Virkes politiske arbeid? v/Helga Bull-Rostrup, fagsjef Virke Pris inkl. lunsj kr 300,-