Mange årsaker til økte matvarepriser

Publisert:

​Sommerens økte matvarepriser har flere årsaker enn jordbruksoppgjøret. Bak prisøkningene ligger økte innkjøpspriser, økte kostnader, i tillegg til jordbruksoppgjøret. Når flere slike faktorer faller sammen på samme tid, merkes det på prisene.

Innkjøpsprisene har økt mer enn utsalgsprisene
Gjennomgående har næringsmiddelindustriens priser steget langt sterkere enn handelens priser ut til forbruker. Hele siste 12 måneder har industriens priser ligget på ca. 5 prosent vekst. Samtidig har matprisene ut til forbruker stort sett ligget på en 2-3 prosents økning. På sikt må økte innkjøpspriser tas igjen i utsalgspriser. I 12-månedersprioden juli 13 til juli 14 steg handelens priser med 3,4 prosent, mens industriens priser steg med 4,8årpsent.  12-månederspreioden en måned før, altså fra mai 13 til mai 14, steg handelens priser med 2,6 prosent, mens industriens priser steg med 4,9 prosent.

Bak nevnte prisøkninger ligger også økte råvarepriser internasjonalt som en faktor. I tillegg har vårens lønnsoppgjør, og jordbruksoppgjøret gjort at matvareprisene øker. Det meste av bøndenes inntektsvekst ble fremforhandlet ved økte priser. Dette vil naturligvis også påvirke prisene.

Listhaug for snever
I følge media er landbruksminister Sylvi Listhaug opptatt av prisstigningen fra en måned til en annen, altså fra juni til juli i dette tilfellet. Det er for snevert analysegrunnlag idet mange tilfeldigheter kan slå inn samt at det ikke får med seg tidsforskyvninger gjennom verdikjeden. Isteden bør man se på veksten over en lengere periode, eksempelvis årsvekst, som juli 13 til juli 14.