Mange importører og kjøpere av vinduer bryter regelverket

Publisert:

​Returselskapet Ruteretur AS har de siste månedene gjennomført en kampanje som avdekker at mange importører og kjøpere av vinduer og isolerglass ikke ivaretar sine forpliktelser.

Daglig leder i Ruteretur, Sverre Valde.

Alle som produserer og importerer vinduer og andre produkter med isolerglass til Norge er pliktig til å være deltakere i et godkjent returselskap for PCB-ruter, jf. avfallsforskriftens kapittel 14. Deltakelsen skal sikre at eldre ruter med miljøgiften PCB blir samlet inn og at dette farlige avfallet blir riktig håndtert. Avfallsforskriften stiller også krav til at alle som kjøper mer enn 200 isolerglass årlig skal etterspørre og kunne dokumentere at de bare kjøper isolerglass av deltakere i et godkjent returselskap.

Ruteretur AS, som ble etablert av bransjen allerede i 2002 og som er et slikt godkjent returselskap, har nå gjennomført en vervekampanje som har bidratt til 20 nye deltakere. Daglig leder Sverre Valde er godt fornøyd med resultatet og at returselskapet i 2014 for første gang har over 100 deltakere, men fortsatt er det mange importører av vinduer og isolerglass som bryter regelverket. Ruteretur har nå bedt myndighetene om hjelp. Importører og kjøpere av vinduer og isolerglass som ikke er deltakere i et godkjent returselskap må gjerne komme myndighetene i forkjøpet ved å kontakte Ruteretur for deltakelse, sier Valde.

Miljøgiften PCB ble ofte benyttet i forseglingslimet i norske isolerglassruter produsert i perioden 1965-75, samt i importerte isolerglass frem til 1979. Det ble også produsert store mengder isolerglass av typen Thermopane i samme tidsrom, disse inneholder ikke PCB.