Mangfold i barnehagesektoren

Publisert:

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen la i dag frem stortingsmeldingen om barnehager. Virke er tilfreds med at det legges opp til et fortsatt mangfold i barnehagesektoren og vil følge opp at det er reell likebehandling mellom kommunale og private barnehager.

Mange private barnehager opplever større usikkerhet i finansieringsbetingelsene etter at rammefinansiering ble innført 1.1.2011. Virke har tatt opp uforutsigbarhet i tildeling av tilskudd, samt dekning av kapital- og pensjonskostnader med Kunnskapsdepartementet.