Markedsføring rettet mot barn: Selvregulering virker

Publisert:

Oppslutningen var stor da Virke, ANFO og NHO Mat og Drikke avholdt en halv dags konferanse om selvregulering og markedsføring rettet mot barn. Konferansen som fant sted 7. februar er et viktig steg på veien mot en styrket selvregulering. En revidert ordning skal etter planen være på plass før sommeren. For å komme i mål med gode løsninger kreves det innsats og lagspill i hele bransjen.

Daglig leder i ANFO, Jan Morten Drange, og næringspolitisk direktør i NHO, Petter Brubakk, vektla i sine innledninger at næringsmiddelprodusentene, handelen og spisestedene vil være en del av løsningen i møte med de store folke­helse­­problemene. Det er en samlet bransje som nå utarbeider et forslag til styrket selvregulering, som svar på utfordringene. Det er et felles mål å skjerme barn mot direkte markedsføring. Skissen til en forsterket selvregulering legger opp til at det ikke skal forekomme direkte markedsføring rettet mot barn på 12 år og yngre. Selvregulering i bransjen vil være mer effektivt enn en forskrift, og vil raskere kunne tilpasses utfordringer underveis.

Det danske Forum for fødevarereklamer delte sine erfaringer med hvordan selvregulering kan fungere effektivt. Den danske ordningen hviler på involvering av alle deler av verdikjeden, som annonsører, medievirksomheter og kreative aktører. Oppslutningen om ordningen er stor, og den er relativt enkel å praktisere, ved at den baseres på objektive kriterier snarere enn skjønn. Målet er å forhindre markedsføring av næringsmidler man skal "spise minst av" i alle medier som kan regnes som et barnemedium. Resultatene er tydelige, og måles systematisk. Etter at selv-reguleringen trådte i kraft er den uønskede markedsføringen nærmest eliminert.  Andre deler av Europa kan også vise til god effekt av selvregulering, gjennom EU Pledge, som samler de store annonsørene bak felles retningslinjer.

Positivt initiativ

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Nina Tangnæs Grønvold (Ap), vektla i sitt innlegg at samarbeid mellom partene i bransjen er «løsning nummer én». Bransjens initiativ er positivt, det er viktig at man nå vil være en del av løsningen i arbeidet for en bedre folkehelse. Hun fremhevet at overvekt blant barn er et økende problem, og at departementet ønsker å beskytte barna gjennom å dempe markedsføringstrykket. Departementet viste til at man er positive til næringens initiativ, men har varslet at man likevel vil innføre en forskriftsregulering dersom selv-reguleringen ikke blir tilstrekkelig effektiv.

Thomas Angell fra Virke avsluttet konferansen med å peke på at bransjen tar utfordringene og vil jobbe videre med en ny selvreguleringsordning. Denne vil bli presentert før sommeren og vil være et effektivt tiltak for å hindre markedsføring mot barn. Næringen ser frem til et videre godt samarbeid med departementet og andre aktører om denne saken i tiden som kommer.