Matbransjen vil ha ned matsvinnet

Publisert:

Hovedorganisasjonen Virke (Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service) med Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO, NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Sjømat Norge.

På verdensbasis havner nesten en tredjedel av all mat som produseres i søpla. Fredag 23. juni signerte regjeringen og matbransjen en avtale for å halvere matsvinnet innen 2030.

– Mer enn noensinne er det klart at vi må arbeide sammen for å nå målene, myndighetene må legge til rette og næringslivet må gjennomføre» sier Harald Andersen i Virke.

– Virke er glad for måten ulike parter har kommet fram til en god avtale, og vi har tro på at dette er den beste måten å få til gode resultater, fortsetter han.

Virke representert med flere bransjer

Dagligvarehandelen har selvfølgelig en stor rolle i arbeidet mot matsvinn, ved å være bindeleddet mellom leverandører og forbrukere. Kiosk, bensin og service har sin rolle, og reiselivet, serveringssteder og kantiner er en annen sektor som også skal bidra til å sørge for at vi når målene om å kutte matsvinnet med 50% innen 2030.

– Bransjene har allerede jobbet lenge med å redusere matsvinnet. Det er hentet ut betydelige gevinster og reduksjon i matsvinnet. Men det er potensial for et mer systematisk arbeid og ved å innhente data og statisikk er målet å få bedre styring for å følge utviklingen, sier Andersen. 

Det legges opp til at bedrifter kan inngå en intensjonsavtale med myndighetene om å bidra i arbeidet.

Bred allianse

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen undertegnet avtalen sammen med barne- og likestillingsminister Solveig Horne, statssekretær Hanne Maren Blåfjelldal i Landbruks- og matdepartementet, statssekretær Roy Angelvik i Nærings- og fiskeridepartementet og statssekretær Frode Hestnes i Helse- og omsorgsdepartementet.

Fra matbransjen undertegnet Hovedorganisasjonen Virke (Virke Dagligvare, Virke KBS, Virke Reise, Virke Service). Dagligvarehandelens Miljøforum, Dagligvareleverandørenes forening, NHO, NHO Reiseliv, NHO Mat og Drikke, NHO Service, Norges Bondelag, Norges Fiskarlag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag, Norske Sjømatbedrifters Landsforening og Sjømat Norge.