Mattilsynet går i dialog om kjøledisker

Publisert:

Mattilsynet overrasket dagligvarebransjen i fjor høst da tilsynet i kontroll hos dagligvarekjeder i Oslo krevde to grader i kjøledisk for fersk fisk, uten at dette er hjemlet i retningslinjer. Bransjens standard har de seneste årene vært 0-4 grader, noe som har vært praktisert i forståelse med Mattilsynet. Etter et møte hos Mattilsynet i dag, der blant annet Virke og dagligvarekjedene deltok, går Mattilsynet i dialog med bransjen.

Det settes nå ned en arbeidsgruppe som skal se på retningslinjene for kjøledisk for fersk fisk. Virke har tro på at det vil utvises mer fleksibilitet fra tilsynets side, og praktisering av et to-graders mål vil stilles i bero. Arbeidsgruppen vil bestå av eksperter fra alle de fire dagligvaregrupperingene og Mattilsynet sentralt. Det vil gå ut en melding fra Mattilsynet sentralt til regionskontorene om at det nå jobbes med retningslinjene og at tilsynssakene må stilles i bero. ICA, Meny og Coop har hatt tilsyn der det kreves to grader i ferskvaredisker uten at dette er hjemlet i retningslinjer eller diskutert med bransjen.

Virke er tilfreds med at Mattilsynet nå går i dialog med bransjen. Det viktigste er at kvaliteten og holdbarheten på fersk fisk er god. Dagligvarekjedene har utviklet gode systemer og disker for dette, og det er helt nødvendig å ha en åpen dialog og faglig felles forståelse av muligheter og retningslinjer mellom bransjen og Mattilsynet, mener Virke.