Matvareprisene synker - Som forventet, sier Virke

Publisert:

I dag kom SSB sine oppdaterte matvaretall som viser at prisen på mat synker med 1,2 %. Ingvill Størksen, direktør for dagligvare i Virke, er ikke overrasket over utviklingen.

- Prisnedgangen på matvarer fra juli til august er som forventet. Det prishoppet vi så i juli var et resultat av at nordmenn koste seg med grillmat i det fine været, sier Ingvill Størksen.

Størksen går mot Listhaug sine påstander om at prisutviklingen hos matvarekjedene var kalkulert.

- De oppdaterte tallene fra SSB viser at analysegrunnlaget Listhaug brukte i sommer, var alt for snevert. Man må se på prisutvikling over en lengre periode, da kommer naturlige sesongvariasjoner med. Da ser vi hele bildet. Det er helt vanlig at prisene faller igjen ved skolestart, sier Størksen.

Hun mener at dagligvarebutikkene har spilt en viktig rolle i å holde prisene på et lavt nivå.

- Ser man på hele det siste året har matindustriens priser til dagligvarehandelen generelt sett økt mer enn prisene forbruker betaler. Dagligvarebutikkene har med andre ord bidratt til at matprisene holdes lave. Det er et resultat av den harde konkurransen innen dagligvarehandelen, sier Størksen

- Det er markedskreftene og konkurransen i dagligvaresektoren som holder prisene nede – ikke Listhaug, avslutter Størksen.