Med døden i arbeidslivet

Publisert:

Hvert år dør det i overkant av 40 000 mennesker i Norge. Disse skal stelles og begraves, og pårørende trenger omsorg. Hvordan er det egentlig å jobbe i gravferdsbransjen?

Kiste i Bårebil

​I Norge jobber omtrent tusen personer som gravferdskonsulent. En av disse er den 26 år gamle Hans Magnus Gulliksen som vi blir kjent med i NRK P3s radiodokumentar "Dødsprofesjonell". Han har hverdagen sin på baksiden av sorgen til andre, men har også erfart hvor fortvilende hudløst det kan være å miste noen. Dette nakne møtet med den unge gravferdskonsulenten gir et glimt av hvordan det er å være del av denne annerledes verdenen tett på livets siste reise.

Fra å være en bransje med mann- og konebyråer i hver eneste bygd, der man hadde vakt 365 dager i året, er byråene i dag mer "vanlige" arbeidsplasser med ordnende arbeidsforhold. Omtrent 90 prosent av disse bedriftene er organisert i Virke Gravferd, som jevnlig organiserer kurs og seminarer. I møte med en av medlemsbedriftene skal man være trygg på at man møtes av en profesjonell aktør, som både hjelper til med det praktiske og er der for en ved behov.

Et arbeidsliv i gravferdsbransjen normaliserer døden, uten på noen som helst måte å bagatellisere. Gravferdskonsulenten som tilkalles for å hjelpe med det praktiske trer også rett inn i sorgen. Gode personlige egenskaper er derfor avgjørende for å trives og lykkes i yrket. Til tross for store påkjenninger i jobben er det få som slutter. For selv på livets siste reise handler det mest om at de levende blir ivaretatt, og mye av motivasjonen kommer fra å hjelpe andre. Det kan forklare hvorfor nesten alle blir i yrket livet ut og at det er tykke søkerbunker hver gang det utlyses en stilling.

Den profesjonelle siden av livets siste reise er et annerledes arbeidsliv som utfordrer faglig og personlig. Les mer her om livet i gravferdsbransjen og om det kunne vært noe for deg.