Med engasjement for ideell sektor

Publisert:

​– Det er gledelig å se helsepolitikere fra de to største partiene i Norge med et så stort engasjement for å bevare en sterk ideell sektor, oppsummerte direktør Inger Helene Venås etter Virke Ideell sin debatt på Arendalsuka om fremtiden for ideell sektor.

Det ble duell mellom to helsepolitiske bautaer, Torgeir Michaelsen (Ap) og Bent Høie

​For både helseminister Bent Høie (H) og helsepolitisk talsperson Torgeir Michaelsen (Ap) hadde store lovord om de ideelle helsetilbyderne og deres særegenheter.

– Denne regjeringen utfordrer konsekvent mulighetsrommet for å ivareta ideell sektor, fortalte Høie, mens Michaelsen uttalte at ideell sektor bør ha en større plass i fremtiden, ikke nødvendigvis på bekostning av det offentlige.

– Ikke bare festtaler
Et viktig tema var selvsagt politikernes svar til det regjeringsoppnevnte Hippe-utvalgets forslag om at statens skal dekke de historiske pensjonskostnadene til ideell sektor.

Hvis dette blir en realitet, vil staten få en regning på 1,7 milliarder kroner. Dette en sak med svært stor betydning for de ideelle, og Virke Ideell har derfor vært en pådriver for nettopp dette.

– Hippe-utvalgets forslag om å dekke ideelle pensjonskostnader er mest sannsynlig helt nødvendige, men Ap har foreløpig ikke tatt stilling til forslagene, sa Michaelsen.

Også Bent Høie uttalte at forslagene var spennende, men ville ikke røpe hvordan regjeringen vil forholde seg til utvalgets konklusjoner. Han var likevel tydelig på at han vil jobbe aktivt for å gi sektoren gode vilkår i fremtiden.

– Denne regjeringen vil ikke bare være opptatt av store fine festtaler – vi vil jobbe for å utvikle god politikk for de ideelle.