Medarbeideren i fokus på lederfrokost

Virke Kunnskap og teknologi holdt i dag det første av en rekke frokostmøter om moderne ledelse.

Et gjennomgående tema på innleggene var hvor viktig det er å se medarbeideren; hva er den enkelte god på, og hva kan den gjøre bedre enn alle andre. Fiona Czerniawska fra Source for Consulting snakket blant annet om at det ikke lenger var nok å ”do the process right”, men heller ”do the right thing”.