Mener staten må tenke nytt

Publisert:

​Teknologi skal ikke kjøpes på samme måte som man kjøper kontorrekvisita, sier bransjedirektør for Virke kunnskap og teknologi Alisdair Munro til Finansavisen mandag 10.februar. Munro viser til at man kan spare store beløp ved å tenke nytt knyttet til offentlig - privat samarbeid.

​Munro leder Virkes kunnskap og teknologisatsing som har et stort antall medlemsbedrifter innen kunnskap, rådgivnings og teknologibransjene. Nå vil han ha økt satsing på IKT i offentlig sektor. Dette vil være et viktig bidrag for å få opp produktivitetsveksten i norsk økonomi.  Statens innkjøp av teknologi og kunnskap på området for IKT må imidlertid foregå på riktig måte dersom man skal kunne høste gevinster av investeringene:

- I stedet for detaljerte kravspesifikasjoner, burde staten heller si at dette er problemet vårt, hvordan kan dere løse det?

Bransjedirektøren mener at nye innkjøpsprosesser vil kunne skape et tettere samarbeid mellom det private næringslivet og det offentlige. Budskapet er at teknologi ikke skal kjøpes på samme måte som man kjøper kontorrekvisita. Det må foregå på måter som fremmer innovasjon og gir skreddersøm i forhold til de behov myndighetene har.

Munro viser til at man kan spare store beløp ved å få opp produktiviteten i norsk økonomi. Et viktig vekstbidrag er å tenke nytt rundt samarbeidet mellom offentlig og privat sektor. Munro er imidlertid også opptatt av at arbeidsmarkedet må mykes opp slik at man få økt fleksibilitet inn i blant annet kunnskapsbransjen.  Dette kan blant annet skje gjennom å endre reglene for gjennomsnittsberegning av overtid.

- Vi trenger et lovverk som gir fleksibilitet for de bransjene som ikke har tariffavtale, sier Alisdair Munro.

Les hele oppslag i Finansavisen mandag 10.februar.